Haluatko Koko Jazzin Kannatusyhdistys ry:n jäseneksi?

21.4.2015

Koko Jazzin Kannatusyhdistys ry

Koko Jazzin Kannatusyhdistys ry perustettiin 5.3.2015. Sen perustajajäsenet ovat Timo Hirvonen, Jouko Paananen, Severi Pyysalo, Arttu Takalo ja Anna Veijalainen. Tähän asti KokoTeatteri -yhdistys ry:n nimissä toiminut Koko Jazz Club selkiyttää asemaansa oman yhdistyksen perustamisen myötä.

Koko Jazz Clubin pääasia säilyy entisellään. Tarjoamme parasta jazzia joka viikko.Torstain mainstream- konserttisarja saa yhä useammin kansainvälisiä tähtivierailuja. He esiintyvät usein kotimaan upeimpien jazzartistien seurassa, joten asiasta hyötyy monipuolisesti koko jazzyhteisö. Suomalaiset soittajat saavat arvokkaita kokemuksia ja verkostoituvat alan muiden toimijoiden kanssa klubin lavalla.

Toukokuussa trumpetisti Tim Hagans (USA) vierailee Koko Jazz Clubilla. Hän on tehnyt viime vuosina yhteistyötä Ravi Coltranen kanssa. 7.5. Tim soittaa Joonatan Raution johtaman suomalaiskvartetin kanssa John Coltranen musiikkia.

Jazzbrunssien suosio kasvaa edelleen. Kuun viimeinen sunnuntai on Koko Jazz Clubin perhetapahtuma, jossa hyvä ruoka ja svengaava jazz luovat kehyksen happeningille. Brunssi tuo lapset kokemaan vanhempien seurassa jazzmusiikkia, juuri niin kuin se kuuluu ollakin.

Yhteistyö maamme big band lippulaivan UMOn kanssa jatkuu entistä tiiviimpänä. UMO vierailee seuraavan kerran 27.4. rumpali/pianisti/säveltäjä Jukkis Uotilan seurassa. Maanantain big band- illat noudattavat Thad Jones / Mel Lewis Orchestran aloittamaa Village Vanguardissa edelleen jatkuvaa big band maanantai-iltaa.

Koko Loft on vapaamman jazzin parhaat toimijat esille tuova alkuviikkoon sijoittuva sarja. Ohjelmiston kuratoi pianisti/säveltäjä Seppo Kantonen. Viimeksi sarjassa esiintyi jo miehen ikään ehtinyt saksofonisti/huilisti Junnu Aaltonen Trio.

Koko Jazz Clubin nettisivut löytyvät tällä hetkellä suomeksi, englanniksi ja japaniksi. Vuonna 2015 olemme streamanneet kaikki konserttimme japanilaiselle yhteistyökumppanillemme. Jazzturismi on koko ajan kasvava ilmiö, ja japanilaisia kiinnostaa suomalainen jazz. Teemme osamme, jotta parhaat artistimme verkostoituvat myös tätä reittiä. Japaninkielisten nettisivujen avajaisia kunnioitti läsnäolollaan suurlähettiläs Shinoda. Helsinki-Vantaan lentoasema on myös tärkeä kohde Aasian matkaajien pysähdyspaikkana. Olemme yksi hyvä lisäsyy tutustua Helsinkiin.

 

Haluatko jäseneksi?

Koko Jazzin Kannatusyhdistys ry hakee jäseniä mukaan toimintaansa. Jäsenet saavat kutsun avecilla todelliseen tähtikonserttiin kaksi kertaa vuodessa, joka sisältää illallisen. Tähtikonserttimme priorisoimme jäsenillemme.  Lisäksi tiedotamme jäseniä tulevasta ohjelmastamme etukäteen. Jazzbrunssille kannatusjäsenemme saavat erityistarjouksia. Kannatusjäsenyys on 200 e / vuosi.

Lähetä vapaamuotoinen jäsenhakemus Koko Jazzin Kannatusyhdistys ry:n hallitukselle sähköpostitse timohirvonen1625@gmail.com.

Yhdistyksen ensimmäinen kannatusjäsenkonsertti on 23.7.2015.
Silloin esiintyy Miles Davisin pitkäaikainen saksofonisti Dave Liebman (USA).
Hän esiintyy kotimaisten helmiemme pianisti Aki Rissasen, rumpali Jussi Lehtosen ja basisti Jori Huhtalan kanssa. Yhtye on levyttänyt ja kiertänyt Eurooppaa viime aikoina, ja se on todella hienossa iskussa. Aki Rissasen sanoin: “ Keikka Dave Liebmanin kanssa vastaa vuoden verran opiskelua jazzkoulussa”.  Maailmalla saksofonisti Liebmania tituleerataan usein nimellä jazz warrior, ja syystä. Hän on aina asian ytimessä, oli kyseessä luennointi, konsertti, tai kirjan kirjoittaminen. Hän on muun muassa Sibelius-Akatemian kunniatohtori, ja palkittu Yhdysvalloissa maan korkeimmalla musiikin arvomerkillä National Endowment fot the Arts (NEA).

Yhdistyksen säännöt

Nimi: Koko Jazzin Kannatusyhdistys ry
Kotipaikka: Helsinki
Osoite: Hämeentie 3, 00530 Helsinki
Rekisterinumero: 214.759
Merkitty rekisteriin: 10.4.2015

1.Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Koko Jazzin Kannatusyhdistys ry ja sen kotipaikka on Helsinki

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää jazzmusiikin asemaa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdidtys:

– kokoaa jazzmusiikin harrastajat yhteiseen toimintaan
– kerää ja jakaa tietoja bändeistä ja levytyksistä
– tiedottaa musiikkitapahtumista
– järjestää konsertteja ja muita musiikkitilaisuuksia
– voi toimia muillakin vastaavilla tavoillatarkoituksensa toteuttamiseksi.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia tai testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia, rahankeräystä ja harjoittaa anniskelua ja muuta kahvilatoimintaa. Yhdistyksen toimintaa ei ylläpidetä voiton tavoittelemiseksi. Tilinpäätöksen osoittamamahdollinen ylijäämä sekä mahdolliset rahastojen varat tulee käyttää säännöissä mainitun tarkoituksen mukaisesti Koko Jazz Clubin toimintaan.

3. Jäsenet
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalletaikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksen merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystätai ei enää täytä laissataikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kaksi (2) muuta varsinaista jäsentäsekä kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokontuu puheenjohtajan taitai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta kun vähintään puolet halllituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtajamukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomallaäänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa yhdistyksen puheenjohtaja ja sihteeri kukin yksin tai henkilö, jolla on siihen hallituksen erikseen antama henkilökohtainen oikeus.

8. Tilikausi ja toiminnantarkastus/ tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen hallintoa ja tilejätarkastamaan valitaan vuosikokouksessavuodeksi kerrallaan toiminnantarkastaja tai tilintarkastaja ja hänelle varahenkilö. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/ tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien/ tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksentai yhdistyksen kokouksen niin päättäessämyös postitse tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoosiihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.

11. Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/ tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun
11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräävällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Koko Jazz Clubin toimintakertomus 2014


Neljäntenä toimintavuotena pääartikkelimme torstain konsertti tapahtui joka viikko joulua, uutta vuotta ja juhannusta lukuunottamatta, 49 kertaa. Sarjan suunnittelusta vastasivat taiteelliset johtajat Timo Hirvonen ja Jussi Lehtonen. Sarjan taiteellinen linjaus, modern mainstream, viittaa 1960-luvun lopulla John Coltranen ja Miles Davisin yhtyeiden huippuunsa viemään interaktiiviseen soittoon. Suomessa suurelta osin Sibelius-Akatemian jazzosastolla tehty pitkäjänteinen opetustyö on tuottanut laajan soittajakunnan, joka operoi ympäri maailmaa tämän universaalin taidemuodon parissa. Suomessa tämä ilmaisu on ollut vuosia vailla esiintymispaikkaa. Se on löytänyt kotinsa Koko Jazz Clubilta.

Torstaisarjan kohokohtiin on mainittava pianisti Aki Rissasen trion esiintyminen tammikuussa. Tämä klubillemme tilauksesta perustettu trio on vienyt ilmaisuaan vuosi vuodelta uskaliaampaan suuntaan. Rummuissa yhtyeessä on Teppo Mäkynen ja bassossa Antti Lötjönen.

Basisti Anders Jormin (SWE) esiintyi klubillamme toista kertaa, seuranaan Kari Heinilä saksofonissa ja vuoden Yrjö-palkittu Markku Ounaskari rummuissa. Miles Davisin ja Herbie Hancockin luotettu rumpali Billy Hart (USA) esiintyi 12.4. saksofonisti Niels Vincentzin (NED) kvartetissa. Konsertti oli yhteistuotanto Sibelius-Akatemian kanssa, samoin kuin 4.9. järjestetty Sibis Jazz Faculty featuring Ellery Eskelin, Obed Calvaire ja Antonio Farao. Suomalaisten jazzmuusikoiden parhaimmisto esiintyi Kokolla amerikkalaistähtien seurassa. Hesari otsikoi “ Vuoden paras jazzkonsertti”.

Tanskassa asuva laulajatar Claudia Campagnol oli uusi tuttavuus suomalaiselle jazzyleisölle. Hänen vokalisminsa erityispiirteet ovat sekä klassisen äänenmuodostuksen, että jazzkoulutuksen saaneen äänen hyvä liitto. Voimaa ja herkkyyttä sekä upeaa improvisointia kuultiin 5.9. Syyskuun kansainväliset vierailut vetivät vertoja mille tahansa maailman jazzklubille. Claudian lisäksi Kokolla esiintyivät Michael Breckerin yhtyeestä tutuksi tulleet modernin jazzin supermiehet, pianisti Joey Calderazzo (USA) ja rumpali Jeff Tain Watts (USA). He olivat osa saksofonisti Håkan Broströmin (SWE) kvartettia.

Iiro Rantala toi puolestaan uuden trionsa basisti Lars Danielssonin (SWE) ja rumpalilegenda Peter Erskinen (USA). Erskinen järkälemäisen uraan kuuluu Wayne Shorterin ja Joe Zawinulin johtaman Weather Report -yhtyeen jäsenyys sähköbasson merkittävimmän innovaattorin Jaco Pastoriuksen aisaparina. Erskine on maailman arvostetuimpia lyömäsoittajia, ja oli muun muassa Helsingin Kaupunginorkesterin solistina samalla viikolla. Koko Jazz Clubin keittiö sai rumpalilta terveiset  “ This is the best pre gig meal i´ve ever had, period.”

11.10 saksofonisti Robert Nordmark (SWE) saapui solistiksi klubi-isäntä Hirvosen, kosketinsoittaja Seppo Kantosen ja rumpali Joonas Riipan vieraaksi. Kotimainen tenorisuosikkimme Manuel Dunkel sai täyden yleisön. Pianisti Alexi Tuomarilan ja rytmisektiossa basisti Antti Lötjösen ja rumpali Teppo Mäkysen yhteistyö oli taiteellisesti todella korkeatasoista kuultavaa. 20.11 Koko Jazz Orchestra julkaisi ensimmäisen levynsä. 8-henkinen yhtye loihti konsertissa lavalla olleiden rumpali Jussi Lehtosen ja pianisti Jussi Fredrikssonin uusia sävellyksiä. Vuoden 2014 torstaikonserttien sarjan nivoi mitä ihanimmin yhteen maamme ykköskitaristi Teemu Viinikainen. Seuranaan hänellä oli basisti Ville Herrala ja rummuissa Teppo Mäkynen.

Yhteistyö maamme Big Band lippulaiva UMOn kanssa sujui loistavasti niin taiteellisesti, tunnelmaltaan ja yleisömäärällä mitattuna. UMO soitti 7 konserttia perusohjelmistoaan, Bob Brookmeyerin, Bill Holmanin, Count Basien ja Duke Ellingtonin musiikkia. UMOlaiset kertoivat, että orkesterille on tärkeää päästä juuri Kokon tarjoamaan klubiympäristöön soittamaan heille tärkeää materiaalia. Muualla Suomessa tällaista paikkaa ei ole.

Koko Loft -sarja oli vastaus jazzin kentällä nähtyyn laajaan vapaan ja kokeellisen jazzin soittajakunnan tarpeeseen. Muun muassa UMOssa ja lukuisissa vapaan kentän yhtyeissä toiminut pianisti Seppo Kantonen ryhtyi kuratoimaan Koko Loftia. Konsertit järjestettiin maanantaisin alkaen jo klo 19. Tämä kuultiin palautteessa yleisöltä hyvin positiivisena asiana. 7 konserttia sisälsi muun muassa saksofonisti Junnu Aaltosen kvartetin vierailun. Suurelta osin nuorempia tekijöitä edustivat Emma-palkittu Mopo-yhtye ja yleisömenestys Black Motor. Kansainvälisenä tähtivierailuna nähtiin eurooppalainen Ostergaard Art. Mukana oli muun muassa kitaristi Marc Ducret (FRA). Konsertti oli yhteistuotanto Gharles Gilin Vapaat Äänet- kanssa.

Sibelius-Akatemia on ollut tukemassa Koko Jazz Clubia alusta asti. Sen tarve on ymmärretty omakohtaisesti. Lukuisten kansainvälisten vierailujen mahdollistaja on ollut jazzmusiikin aineryhmän joustava ja käytännöllinen suhtautuminen tekemiseen. Koko on pystynyt tarjoamaan puolestaan Akatemian opiskelijoille oikean keikkaympäristön. Nämä kokemukset ovat tärkeitä vaiheita matkalla muusikoksi ja esiintyväksi taiteilijaksi. Sibelius-Akatemian jazzosaston aineryhmän tohtori-opiskelijat pitivät Jenny Robsonin järjestämän Inside Jazz- nimisen neljän luennon sarjan jazzmusiikin tietyistä ilmiöistä muusikon näkökulmasta. Lauantaisin klo 14 järjestetyt luentokonsertit olivat valtava yleisömenestys.

Koko Jazz Clubin jazzbrunssit ovat koko perheen rentoa yhdessä oloa vauvasta vaariin. Se on myös yleisökasvatusta, niin että livemusiikki ja jazziin kuuluva kokoontuminen, eräänlainen happening löytäisi tiensä suomalaiseen kaupunkikulttuuriin. Brunssit ovat olleet suosittuja. Musiikki on torstaisarjan kaltaista interaktiivista jazzsoittoa. Olemme teemoittaneet brunssin musiikin vahvojen historiallisten jazzsoittajien tai säveltäjänimien mukaan. Mukana on ollut Joe Hendersonin, Duke Ellingtonin, Chick Corean ja Billie Holidayn musiikkia. Nimet luovat mielikuvia jazzmusiikkiin vähemmän vihkiytyneille ja tekevät tilaisuudesta helpommin lähestyttävän

Koko kesä Kalliossa konserttisarja on ollut kesän supersuosittu tapaus. Maamme eturivin viihdetaiteilijat ovat tulleet poikkeuksetta pyynnöstämme esiintymään talon oman orkesterin solistiksi. mukana olivat muun muassa Paula Koivuniemi, Kauko Röyhkä, Arja Saijonmaa Olavi Uusivirta ja Tuure Kilpeläinen. Orkesteria johti vibrafonisti Arttu Takalo.

Koko sai tukea valtiolta 15000 e, ja Kulttuurirahastolta 20000 e. Lisäksi saimme konserttikohtaista klubitukea MESsiltä.